Tracklist Player

สวดมนต์ก่อนนอน สั้นๆ ใช้เวลาไม่นาน สวดทุกวันชีวิตดีขึ้น เจริญขึ้น
สวดมนต์ก่อนนอน สั้นๆ ใช้เวลาไม่นาน สวดทุกวันชีวิตดีขึ้น เจริญขึ้น
Download
บทพิจารณาสังขาร
บทพิจารณาสังขาร
Download
สวดมนต์วัดหนองป่าพง02 ทำวัตรเช้า บทแผ่่เมตตา
สวดมนต์วัดหนองป่าพง02 ทำวัตรเช้า บทแผ่่เมตตา
Download
สวดมนต์วัดหนองป่าพง05 ทำวัตรเช้า บทพิจารณาสังขาร
สวดมนต์วัดหนองป่าพง05 ทำวัตรเช้า บทพิจารณาสังขาร
Download
ครูบาชุ่มสวดมนต์ให้พร
ครูบาชุ่มสวดมนต์ให้พร
Download
คำแผ่เมตตา
คำแผ่เมตตา
Download
เสียงสวดมนต์ บทพิจารณาสังขาร : ทำวัตรเช้า (แปล)
เสียงสวดมนต์ บทพิจารณาสังขาร : ทำวัตรเช้า (แปล)
Download
สวดมนต์วัดหนองป่าพง02 ทำวัตรเช้า บทแผ่่เมตตา
สวดมนต์วัดหนองป่าพง02 ทำวัตรเช้า บทแผ่่เมตตา
Download
ุบทสวดทำวัดเช้า
ุบทสวดทำวัดเช้า
Download
บทสวดมนต์ ก่อนนอน “แบบสั้น” สวดได้ทุกวัน ช่วยหนุนนำให้ชีวิตให้ดีขึ้น
บทสวดมนต์ ก่อนนอน “แบบสั้น” สวดได้ทุกวัน ช่วยหนุนนำให้ชีวิตให้ดีขึ้น
Download
บทสวดมนต์ บทวันทามิพุทธัง(บูชาพระพุทธเจ้า) พร้อมคําอ่าน
บทสวดมนต์ บทวันทามิพุทธัง(บูชาพระพุทธเจ้า) พร้อมคําอ่าน
Download
บทสวดมนต์ บทพิจารณาสังขาร ทำวัตรเช้า-เย็น
บทสวดมนต์ บทพิจารณาสังขาร ทำวัตรเช้า-เย็น
Download
บทสวดมนต์ ทวัตติงสาการปาฐะ(อาการ๓๒) ทำวัตรเช้า-เย็น
บทสวดมนต์ ทวัตติงสาการปาฐะ(อาการ๓๒) ทำวัตรเช้า-เย็น
Download
บทสวดมนต์ อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ ทำวัตรเช้า-เย็น
บทสวดมนต์ อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ ทำวัตรเช้า-เย็น
Download
คำแปลบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ โดยหลวงตาม้า byครูทองขาน
คำแปลบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ โดยหลวงตาม้า byครูทองขาน
Download
บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง ให้สรรพสัตว์และอุทิศส่วนกุศล พร้อมเนื้อบทสวด
บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง ให้สรรพสัตว์และอุทิศส่วนกุศล พร้อมเนื้อบทสวด
Download
บทสวดมนต์ คำแผ่เมตตา ทำวัตรเช้า-เย็น
บทสวดมนต์ คำแผ่เมตตา ทำวัตรเช้า-เย็น
Download
พระบทสวดสัพพีฉันเช้า
พระบทสวดสัพพีฉันเช้า
Download
บทสวดมนต์ ขอขมาพระรัตนตรัยanurakdhamma]
บทสวดมนต์ ขอขมาพระรัตนตรัยanurakdhamma]
Download
สวดมนต์วัดหนองป่าพง04 ทำวัตรเช้า อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
สวดมนต์วัดหนองป่าพง04 ทำวัตรเช้า อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
Download
บทสวดแผ่เมตตา (สัพเพ สัตตา)
บทสวดแผ่เมตตา (สัพเพ สัตตา)
Download
สวดมนต์วัดหนองป่าพง06 ทำวัตรเช้า  สัพพปัตติทานคาถา
สวดมนต์วัดหนองป่าพง06 ทำวัตรเช้า สัพพปัตติทานคาถา
Download
บทพิจารณาสังขาร (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)
บทพิจารณาสังขาร (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)
Download
เพลงบทสวดมนต์ (ไตรสรณคมน์) (แปล)
เพลงบทสวดมนต์ (ไตรสรณคมน์) (แปล)
Download
บูชาพระรัตนตรัยแบบภาคใต้
บูชาพระรัตนตรัยแบบภาคใต้
Download
บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น (ปุพพภาคนมการ+แปล)
บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น (ปุพพภาคนมการ+แปล)
Download
สวดมนต์วัดหนองป่าพง03 ทำวัตรเช้า ทวัตติงสาการปาฐะ
สวดมนต์วัดหนองป่าพง03 ทำวัตรเช้า ทวัตติงสาการปาฐะ
Download
บทสวดกรณียเมตตสูตรให้เทวดา ผีบ้าน เจ้าที่ ศัตรูรักเอ็นดู ชีวิตมีแต่รุ่งเรื่อง
บทสวดกรณียเมตตสูตรให้เทวดา ผีบ้าน เจ้าที่ ศัตรูรักเอ็นดู ชีวิตมีแต่รุ่งเรื่อง
Download
บทสวดพระธรรมคุณ
บทสวดพระธรรมคุณ
Download
บทสวดไตรสรณคมน์
บทสวดไตรสรณคมน์
Download
บทสวดฟังสบาย อรหัง สัมมา 02
บทสวดฟังสบาย อรหัง สัมมา 02
Download
ชมรมคนอิ่มบุญ บทสวดทำวัตรเช้า 1
ชมรมคนอิ่มบุญ บทสวดทำวัตรเช้า 1
Download
คำนมัสการพระรัตนตรัย (พร้อมคำแปล)
คำนมัสการพระรัตนตรัย (พร้อมคำแปล)
Download
บทพิจารณาสังขาร (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์) (พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)
บทพิจารณาสังขาร (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์) (พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)
Download
บทสวดอัญเชิญเทวดาไพเราะจับจิตจับใจมากๆเทวดาท่านคงชอบเปิดให้ท่านฟังนะครับ
บทสวดอัญเชิญเทวดาไพเราะจับจิตจับใจมากๆเทวดาท่านคงชอบเปิดให้ท่านฟังนะครับ
Download
บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเป)
บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเป)
Download
03 ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติ
03 ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติ
Download
บทสวดมนต์คำอาราธนาพระปริตร
บทสวดมนต์คำอาราธนาพระปริตร
Download
บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สะรัชชัง)
บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สะรัชชัง)
Download
สวดมนต์ทำวัตรเช้า
สวดมนต์ทำวัตรเช้า
Download
คำบูชาพระรัตนตรัย (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์) (พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)
คำบูชาพระรัตนตรัย (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์) (พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)
Download
ผลจากการสวดบทสอนเจ้ากรรมนายเวร โดยคุณ พิสุทธินี พินากรรณ
ผลจากการสวดบทสอนเจ้ากรรมนายเวร โดยคุณ พิสุทธินี พินากรรณ
Download
บทสวดมนต์แบบสั้น พร้อมคำแผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวร ทำทุกวันเพื่อชีวิตที่ดี
บทสวดมนต์แบบสั้น พร้อมคำแผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวร ทำทุกวันเพื่อชีวิตที่ดี
Download
ปุพพภาคนมการ
ปุพพภาคนมการ
Download
บทสวดฟังสบาย มงคลจักรวาลแปดทิศ 08
บทสวดฟังสบาย มงคลจักรวาลแปดทิศ 08
Download
บทสวดพระ3จังหวัดภาคใต้
บทสวดพระ3จังหวัดภาคใต้
Download
บทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำแผ่เมตตาให้กับตนเอง
บทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำแผ่เมตตาให้กับตนเอง
Download
483. สวดมนต์ แต่ไม่รู้ความหมายของบทสวด ได้มั้ย
483. สวดมนต์ แต่ไม่รู้ความหมายของบทสวด ได้มั้ย
Download
เสียงสวดมนต์ สัพพะปัตติทานะคาถา : ทำวัตรเช้า (แปล)
เสียงสวดมนต์ สัพพะปัตติทานะคาถา : ทำวัตรเช้า (แปล)
Download
บทสวดบูชาพระพุทธสิหิงค์ (สรภัญญะ)
บทสวดบูชาพระพุทธสิหิงค์ (สรภัญญะ)
Download